Βιοτεχνολογία - Ποιότητα Διατροφής 
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
& Περιβάλλοντος

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

πανεπιστημιο θεσσαλιασ

Καλώς ήλθατε στην σελίδα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο 'ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ - ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ' που διοργανώνεται από το Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών.

Το Π.Μ.Σ. έχει ως στόχο να εκπαιδεύσει νέους βιο-επιστήμονες στην ανάπτυξη και εφαρμογή βιοτεχνολογικών μεθόδων και εργαλείων αιχμής για την διαχείριση και προστασία του περιβάλλοντος αλλά και την παρακολούθηση της ποιότητας των τροφιμών  κατά μήκος της τροφικής αλυσίδας, από την παραγωγή τροφίμων μέχρι την κατανάλωση και τις επιδράσεις της διατροφής στον μεταβολισμό. Η έρευνα αποτελεί δομικό συστατικό του Π.Μ.Σ. όπως αποδεικνύεται από την δημοσίευση περισσοτέρων των 80 επιστημονικών εργασιών από τους μεταπτυχιακούς μας φοιτητές από το έτος 2006/7 ως σήμερα. Στο πλαίσιο αυτό το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει μαθήματα στους άξονες ΔΙΑΤΡΟΦΗ και ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ:

- Μικροβιολογία Τροφίμων και Περιβάλλοντος

- Τοξικολογία Τροφίμων και Περιβάλλοντος

- Διατροφή - Αντιοξειδωτικά Τρόφιμα-Τροφομική

- Βιοχημεία Τροφίμων

- Τεχνολογία Τροφίμων

- Διασφάλιση Ποιότητας

που διδάσκονται κυρίως από μέλη Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού
του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας. Μέλη ΔΕΠ από άλλα Τμήματα
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής,
Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και
Αθλητισμού) και εξωτερικοί συνεργάτες από τον Ιδιωτικό Τομέα (ΕΒΕΤΑΜ),
συνεισφέρουν με τις γνώσεις τους στην διδασκαλία του μαθήματος της
Διασφάλισης Ποιότητας"

Οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. θα είναι ικανοί να σταδιοδρομήσουν σε ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς παρακολούθησης της χημικής και οικολογικής ποιότητας του περιβάλλοντος, φορείς διαχείρισης και αποκατάστασης οικοσυστημάτων, εταιρίες βιοτεχνολογίας και τροφίμων, εταιρείες παραγωγής αγροχημικών, καλλυντικών και φαρμάκων, εταιρείες ανάπτυξης νέων βιοτεχνολογικών προϊόντων με εφαρμογές στην γεωργία, φορείς διασφάλισης ποιότητας σε γεωργία, περιβάλλον και τρόφιμα. Σήμερα μεγάλο ποσοστό των αποφοίτων του Π.Μ.Σ. εργάζονται στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με επιτυχία και η ολοκλήρωση των μεταπτυχιακών τους σπουδών αποτέλεσε ένα βασικό στοιχείο για την ανεύρεση εργασίας ή την ανέλιξη τους στον εργασιακό τους χώρο.

 

Η Διευθύντρια του Προγράμματος

Καθηγήτρια Κατερίνα Μούτου