Επιλογή Σελίδας

Ανακοίνωση Επιτυχόντων στο ΠΜΣ Ακαδ. έτους 2021-2022

2022-Αυγ-1

Επιτυχόντες (δίνεται ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης) στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιοτεχνολογία – Ποιότητα Διατροφής και Περιβάλλοντος», Ακαδ. Έτους 2021-2022.

  1. 145/23-11-21
  2. 147/23-11-21
  3. 148/25-11-21
  4. 149/26-11-21
  5. 154/1-12-21
  6. 157/8-12-21
  7. 166/31-12-21

(από τη Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ)