Επιλογή Σελίδας

Διδάσκοντες

Διδάσκοντες (Μέλη ΔΕΠ Τμήματος Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας)

Καθηγητές

Αναπληρωτές Καθηγητές

Επίκουροι Καθηγητές

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό & Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό

Εξωτερικοί Συνεργάτες

Βεσκούκης Αριστείδης

Επίκουρος Καθηγητής στην Οξειδοαναγωγική Βιολογία της Διατροφής και της Άσκησης Π.Θ

veskoukis-at-uth.gr

24310-47114

Γιαννούλης Θεμιστοκλής

Επίκ. Καθηγητής του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής, Σχολής Γεωπονικών Επιστημών, Παν. Θεσσαλίας

thgianno-at-uth.gr

2410-684359

Μαλισσιόβα Ελένη

Επίκουρος Καθηγήτρια, Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής, Π.Θ.

malissiova-at-uth.gr

2410-684388

Γιαβάσης Ιωάννης

Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Π.Θ.

igiavasis-at-uth.gr

24410-24046

Μανούρας Αθανάσιος

Χημικός,Καθηγητής Τμήμα Διατροφής & Διαιτολογίας του Παν. Θεσσαλίας

amanouras-at-uth.gr

24310-47110

Πίγκα Αθηνά

LEAD AUDITOR , ΕΒΕΤΑΜ

a.piga-at-ebetam.gr

Τζιαμούρτας Αθανάσιος

Καθηγητής του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Παν. Θεσσαλίας

ajamurt-at-pe.uth.gr

24310-47054