Επιλογή Σελίδας

Επαγγελματικές Προοπτικές

Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ έχουν την τεχνογνωσία να σταδιοδρομήσουν σε ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς παρακολούθησης της χημικής και οικολογικής ποιότητας του περιβάλλοντος, φορείς διαχείρισης και αποκατάστασης υποβαθμισμένων οικοσυστημάτων, εταιρίες βιοτεχνολογίας και τροφίμων, εταιρείες παραγωγής αγροχημικών, καλλυντικών και φαρμάκων, εταιρείες ανάπτυξης νέων βιοτεχνολογικών προϊόντων με εφαρμογές στην γεωργία, φορείς διασφάλισης ποιότητας σε γεωργία, περιβάλλον και τρόφιμα, κέντρα αναπτυξιακού σχεδιασμού, ερευνητικά κέντρα και εργαστήρια, εκπαιδευτικά ιδρύματα, τεχνολογικά και περιβαλλοντικά πάρκα.

Προέλευση Φοιτητών/-τριών

Οι φοιτητές/-τριες του ΠΜΣ προέρχονται κυρίως από ΑΕΙ, ενώ τουλάχιστον το 20% προέρχονται από τμήματα των πρώην ΤΕΙ.

Προέλευση Πρώτου Πτυχίου

Οι φοιτητές του ΠΜΣ είναι πτυχιούχοι διαφόρων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Ελλάδας, με την πλειοψηφία να προέρχονται από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Προέλευση με Βάση το Γνωστικό Αντικείμενο

Οι φοιτητές του ΠΜΣ είναι κάτοχοι ενός ευρέως φάσματος πτυχίων, με την πλειοψηφία τους να είναι απόφοιτοι τμημάτων Γεωπονίας, και Βιολογικών και Θετικών Επιστημών.

Εργαζόμενοι Φοιτητές/-τριες

Ένα σημαντικό μέρος των φοιτητών/-τριών του ΠΜΣ είναι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό (55%) ή στο δημόσιο τομέα (45%) και γι αυτό υπάρχει μέριμνα για τη διευκόλυνση παρακολούθησης των μαθημάτων και πραγματοποίησης της διατριβής.

Η γνώμη των Αποφοίτων μας

Τι πετύχατε με την απόκτηση του συγκεκριμένου τίτλου σπουδών;