Επιλογή Σελίδας

Success Stories

Video-συνέντευξη με απόφοιτους του ΠΜΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ – ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Καράς Παναγιώτης, Σαγρή Έφη, και Μακρή Σωτηρίνα) που συνέχισαν τις σπουδές τους στο Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας σε διδακτορικό επίπεδο.

Στέλλα Γεωργίου

Ονομάζομαι Στέλλα Γεωργίου και γεννήθηκα στην Καρδίτσα. Σπούδασα Βιοχημεία & Βιοτεχνολογία στο τμήμα Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λάρισα, Ελλάδα και στην συνέχεια παρακολούθησα το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιοτεχνολογία – Ποιότητα Διατροφής και Περιβάλλοντος» στο τμήμα Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας από το οποίο αποφοίτησα το 2010. Στο πλαίσιο της πτυχιακής μου διατριβής ασχολήθηκα με την μοριακή φυσιολογία του πεπτικού συστήματος και την επίδραση της αυξητικής ορμόνης στο λευκό μυ της τσιπούρας (Sparusaurata, L.).

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα   σπουδών στο σύνολό του παρείχε βασικές αλλά και νέες γνώσεις σε θέματα βιοτεχνολογίας, που αποτελούν τη βάση των μοριακών αναλύσεων. Θα πρέπει να τονίσω ότι οι γνώσεις και η ερευνητική εμπειρία που αποκόμισα από το ΠΜΣ ήταν εφαλτήριο ώστε να ασχοληθώ περαιτέρω ερευνητικά με το αντικείμενο και να πραγματοποιήσω διδακτορικό στο Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας με εστίαση την Μοριακή Βιολογία και Φυσιολογία Ιχθύων. Από την ολοκλήρωση του διδακτορικού μου και μετά απασχολήθηκα ως Ερευνήτρια στο Κέντρο Μοριακών Αναλύσεων και Ερευνών στο Αγρίνιο, Ελλάδα και τους τελευταίους 8 μήνες εργάζομαι ως μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑ) μελετώντας σε επίπεδο miRNA, transcriptomics, proteomics, ex-vivoin-vivo και in-vitro πειραμάτων την αλληλεπίδραση του εντερικού μικροβιώματος και του ήπατος στην ανάπτυξη και την πρόοδο της προκαλούμενης από το αλκοόλ ηπατικής ίνωσης.

Αιμιλία Κουκιάσα

Έχοντας αποφοιτήσει από το τμήμα Βιολογίας του ΕΚΠΑ, το μεταπτυχιακό του Παν/μιου Θεσσαλίας ‘’Βιοτεχνολογία – Ποιότητα Διατροφής και Περιβάλλοντος’’ ήταν η λογική συνέχεια των σπουδών μου για μένα που ήθελα να εξειδικεύσω περισσότερο τη γνώση μου σε θέματα ποιότητας τροφίμων και βιοτεχνολογικών μεθοδολογιών. Το πρόγραμμα σπουδών καθώς και η επιστημονική κατάρτιση των διδασκόντων διετέλεσαν στην υψηλή ποιότητα του εν λόγω προγράμματος, το οποίο με εφοδίασε με σύγχρονες γνώσεις σε θέματα που άπτονται της διασφάλισης ποιότητας τροφίμων, της διατροφής, τους γενετικά τροποποιημένους μικροοργανισμούς κ.α.

Αποφοιτώντας τον Οκτώβριο ’15 και βγαίνοντας σε μία δύσκολη αγορά εργασίας, το ΠΜΣ με βοήθησε αρκετά στην μετέπειτα επαγγελματική μου πορεία: εργάζομαι σε εργαστήριο γενετικών και μοριακών αναλύσεων ενώ έντονο ενδιαφέρον εγείρει το βιογραφικό μου στον τομέα ποιότητας διεθνών φαρμακευτικών εταιρειών, όπου και θα είναι σύντομα το επόμενο επαγγελματικό μου βήμα. Πέρα όμως από την επαγγελματική μου αποκατάσταση, το ΠΜΣ με βοήθησε σημαντικά στο να έχω μια πιο εμπεριστατωμένη εικόνα στο τι συμβαίνει στο νευραλγικό πεδίο της Βιοτεχνολογίας Τροφίμων και να παρακολουθώ με κριτική σκέψη τα σύγχρονα δεδομένα στον ραγδαία αναπτυσσόμενο αυτόν τομέα.

Ελένη Παπαδοπούλου

Ονομάζομαι Παπαδοπούλου Ελένη και είμαι κάτοικος Βόλου. Αρχικά αποφοίτησα από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στο τμήμα Χημείας. Μετέπειτα δούλεψα για δύο χρόνια περίπου σε μία Βιομηχανία τροφίμων στην Αθήνα. Στη συνέχεια όμως με τον ερχομό της κρίσης στη χώρα μας, η εύρεση εργασίας ήτανε πολύ δύσκολη. Στο διάστημα αυτό, θέλησα να επεκτείνω τις σπουδές μου συμμετέχοντας σε ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα. Ο τομέας που με ενδιέφερε ήτανε ο τομέας τροφίμων. Μπαίνοντας στην ιστοσελίδα του πανεπιστημίου Βιοχημείας, βρήκα το μεταπτυχιακό που με ενδιέφερε με τίτλο: «Βιοχημεία και Βιοτεχνολογία –Ποιότητα Διατροφής και Περιβάλλοντος», οπότε έκανα και αίτηση το 2013 και αποφοίτησα καλοκαίρι του 2014. Το πρόγραμμα σπουδών του συγκεκριμένου μεταπτυχιακού θεωρώ ότι μου πρόσφερε γνώσεις που σχετίζονταν με τη χημεία όπως  «Ποιοτικές και Ποσοτικές μέθοδοι Ανάλυσης –Βιοδείκτες» και σε συνδυασμό με το τμήμα Ιατρικής υπήρχαν μαθήματα όπως Μικροβιολογία, Τοξικολογία, Κλινική Βιοχημεία.

Τα μαθήματα τα δίδασκαν καθηγητές του Πανεπιστημίου σε power point και όλες οι διαλέξεις αναρτιούνταν στην ειδική ιστοσελίδα. Οι καθηγητές ήταν άμεσοι, πάντα πρόθυμοι να βοηθήσουν και η θεματολογία των μαθημάτων χρήσιμη τόσο για το ερευνητικό κομμάτι των σπουδών, όσο και για γνώσεις που αφορούσαν την καθημερινότητα, τον τρόπο ζωής και τους κινδύνους που εγκυμονούν ορισμένα τρόφιμα στον οργανισμό μας κ.α. Αρκετά βιωματικό και καινούριο σαν αντικείμενο σε μένα αποτέλεσε το μάθημα της Βιοχημείας της Άσκησης καθώς και η  Βιοηθική. Επίσης, εκπόνησα τη διπλωματική μου εργασία στα εργαστήρια του τμήματος τα οποία θεωρώ ήτανε άρτια εξοπλισμένα στα οποία τελείται έρευνα και θεωρείται από τα πιο σημαντικά στον τομέα αυτό στην Ελλάδα.

Κλείνοντας θα ήθελα να αναφέρω πως θεωρώ ότι  το μεταπτυχιακό με βοήθησε, κερδίζοντας έτσι μία θέση σε Βιομηχανία τροφίμων στην περιοχή της Μαγνησίας, και εκτός αυτού μπορώ να πω ότι μου έδωσε τη δυνατότητα να μπω και σε επιστημονικά μονοπάτια που στο μέλλον ίσως ακολουθήσω!