Επιλογή Σελίδας

Δίδακτρα

Για τη φοίτηση των μεταπτυχιακών φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών προβλέπεται η καταβολή τελών φοίτησης τα οποία ανέρχονται στο ποσό των 4.000 ευρώ.

Η καταβολή τελών φοίτησης γίνεται από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές κατά την εγγραφή τους στο ΠΜΣ για το Α’ εξάμηνο και στις τρεις πρώτες εβδομάδες από την έναρξη των υπολοίπων δύο εξαμήνων και καταβάλλονται ως εξής:

Προϋποθέσεις και Δικαιολογητικά Απαλλαγής από τα Τέλη Φοίτησης του ΠΜΣ (με βάση τον Ν. 4957 / 21-7-2022)

A Εξάμηνο

Β Εξάμηνο

Γ Εξάμηνο

Η καταβολή των δύο τελευταίων δόσεων μπορεί να επιμεριστεί σε τρεις επιμέρους δόσεις των 500, 500 και 400 ευρώ.

Εξαιρούνται από τα τέλη φοίτησης οι φοιτητές που εμπίπτουν στις προβλέψεις του άρθρου 86 του Ν.4957/21-7-2022 (βλ. συνημμένο αρχείο).

 

Προϋποθέσεις και Δικαιολογητικά Απαλλαγής από τα Τέλη Φοίτησης του ΠΜΣ (με βάση τον Ν. 4957 / 21-7-2022)