Επιλογή Σελίδας

Μεταπτυχιακές Εργασίες

Φυτσιλή Αλεξία -Ευαγγελία 'Η επίδραση της κλιματικής αλλαγής στον κιρκαδικό ρυθμό των ζώων: το παράδειγμα των τελεόστεων και οι οικολογικές προεκτάσεις ', 'THE EFFECT OF CLIMATE CHANGE ON ANIMAL CIRCADIAN RHYTMS – THE PARADIGM OF TELEOSTS AND ECOLOGICAL IMPLICATIONS.' Επίβλεψη: Αικ. Μούτου. https://ir.lib.uth.gr/xmlui/handle/11615/60310#

Τζερεμέ Αναστασία 'Κινητική μελέτη απενεργοποίησης της αλκαλικής φωσφατάσης σε μη αγελαδινά γάλατα ', 'KINETIC STUDY OF ALKALINE PHOSPHATASE INACTIVATION IN NON-BOVINE MILKS' Επίβλεψη: Αθ. Μανούρας. https://ir.lib.uth.gr/xmlui/handle/11615/60710#

Σοφούλης Μίνως 'Η γενετική βάση της φρεσκότητας ', 'THE GENETIC BASIS OFF RESHNESS' Επίβλεψη: Θ. Σαραφίδου. https://ir.lib.uth.gr/xmlui/handle/11615/81690#

Σηλυβρίδου Αικατερίνη 'Μελέτη της ζύμωσης του γάλακτος για την παρασκευή γιαουρτιού υπό την επίδραση εκχυλίσματος ιπποφαούς ', 'STUDY OF MILK FERMENTATION FOR THE PREPARATION OF YOGURT UNDER THE EFFECT OF SEA BUCKTHORN EXTRACT' Επίβλεψη: Π. Γιαννούλη. https://ir.lib.uth.gr/xmlui/handle/11615/60863#

Πιστόλα Γεωργία 'Απόκριση του miR171c και του γονιδίου-στόχου του στον εμβολιασμό των φυτών με ενδομυκορριζικό μύκητα ', 'MIR171C AND TARGET-GENE RESPONSE TO PLANT INOCULATION WITH ARBUSCULAR MYCORRHIZAL FUNGI' Επίβλεψη: Δ. Τσίκου. http://hdl.handle.net/11615/60309

Μουντζουρίδη Ευαγγελία 'Μελέτη της επίδρασης χυμού από ρόδι στην αναγωγική ικανότητα του αίματος ασθενών υπό φαρμακευτική αντιμετώπιση της εξάρτησης από οπιοειδή με μεθαδόνη και βουπρενορφίνη ', 'STUDY OF THE EFFECT OF POMEGRANATE JUICE ON THE REDUCING CAPACITY OF PATIENTS WITH OPIOID-USE DISORDERS UNDER OPIOID MAINTENANCE TREATMENT WITH METHADONE AND BUPRENORPHINE' Επίβλεψη: Αρ. Βεσκούκης. https://ir.lib.uth.gr/xmlui/handle/11615/81638#

Μαντινιώτου Μάρθα -Μαρία 'Σύνθεση, χρωματογραφική απομόνωση και φασματοσκοπικός προσδιορισμός της 5-(2’-δεοξυ-β-D-φουρανοζυλο)-(τερτ-βουτυλο-φαινυλοαιθυνυλο) ουρακίλης ', 'SYNTHESIS, CHROMATOGRAPHIC ISOLATION AND SPECTROSCOPIC IDENTIFICATION OF 5-(2’-DEOXY-Β-D-FOURANOZYL)-(TERT-BUTYL-PHENYL-ETHYL) URACIL' Επίβλεψη: Δ. Κομιώτης. https://ir.lib.uth.gr/xmlui/handle/11615/59564#

Κοντογιάννη Αικατερίνη 'Ανίχνευση της αντιϊκής δράσης του μελισσόψωμου έναντι του ιού της γρίπης Α ', 'STUDY OF THE ANTIVIRAL ACTIVITY OF BEEBREAD AGAINST INFLUENZA A VIRUS' Επίβλεψη: Δ. Μόσιαλος. https://ir.lib.uth.gr/xmlui/handle/11615/59446#

Καραμπέρη Βικτώρια 'Η μελέτη της βιολογικής δράσης εκχυλισμάτων από φύλλα ελιάς και ξεπικρίσματος ελαιόκαρπου σε ενδοθηλιακά κύτταρα ', 'THE STUDY OF THE BIOLOGICAL ACTIVITY OF OLIVE LEAF AND OLIVE DEBITTERING EXTRACTS IN ENDOTHELIAL CELLS' Επίβλεψη: Δ.Κουρέτας. https://ir.lib.uth.gr/xmlui/handle/11615/60564#

Ιωάννου Δέσποινα 'Βιοχημικές και δομικές μελέτες της φωσφορυλάσης του αμύλου από γεώμηλα ', 'BIOCHEMICAL AND STRUCTURAL STUDIES OF POTATO STARCH PHOSPHORYLASE' Επίβλεψη: Δ. Λεωνίδας. https://ir.lib.uth.gr/xmlui/handle/11615/81673#