Επιλογή Σελίδας

Πρακτική Άσκηση

Το ΠΜΣ προσφέρει την δυνατότητα στους φοιτητές του να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία από ιδιωτικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στην Διατροφή και στο Περιβάλλον μέσω της πραγματοποίησης 2μηνης Πρακτικής Άσκησης. Η πραγματοποίηση της πρακτικής είναι προαιρετική και μπορεί να πραγματοποιηθεί την περίοδο που μεσολαβεί μεταξύ της λήξης του Β’ εξαμήνου και της έναρξης της πτυχιακής διατριβής.

Δηλώσεις ενδιαφέροντος για την συμμετοχή στην Πρακτική Άσκηση γίνονται με το τέλος του Α’ εξαμήνου.

 

Συνεργαζόμενοι Φορείς για Πρακτική Άσκηση