Επιλογή Σελίδας

Πρόγραμμα των Παρουσιάσεων των Διπλωματικών Εργασιών

2022-Ιούν-1

Τη Δευτέρα 7 Ιουλίου 2022, στην αίθουσα 1, θα πραγματοποιηθούν οι παρουσιάσεις τωνδιπλωματικών εργασιών για τα ακόλουθα ΠΜΣ:

  • ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ – ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
  • ΠΜΣ «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ –ΜΟΡΙΑΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ, ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

Το πλήρες πρόγραμμα παρουσιάσεων.