Επιλογή Σελίδας

Πρόσκληση για την Υποβολή Υποψηφιοτήτων για το Ακαδημαϊκό Έτος 2023-2024

2023-Νοέ-21

Το Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Βιοτεχνολογία – Ποιότητα Διατροφής και Περιβάλλοντος» για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, που οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης.

Δείτε όλες τις λεπτομέρειες της πρόσκλησης.