Το ΠΜΣ «Βιοτεχνολογία – Ποιότητα Διατροφής και Περιβάλλοντος», με στόχο την βελτίωση των δεξιοτήτων επικοινωνίας (soft skills) των φοιτητών του, διοργανώνει την Πέμπτη 12/11/2020 στις 16.00 μ.μ, ειδικό διαδικτυακό σεμινάριο όπου θα συζητηθούν: η σπουδαιότητα της...