Επιλογή Σελίδας

Η Βιοτεχνολογία στο Προσκήνιο

Η Βιοτεχνολογία, αξιοποιώντας οργανισμούς, βιολογικά συστήματα, κυτταρικές και βιομοριακές διαδικασίες, στοχεύει στην παραγωγή χρήσιμων και εμπορικά αξιοποιήσιμων προϊόντων που βρίσκουν εφαρμογή σε τομείς όπως της υγείας, του περιβάλλοντος, της διατροφής και στη βιομηχανία. Η ραγδαία εξέλιξη της σύγχρονης βιοτεχνολογίας αντικατοπτρίζεται τα τελευταία χρόνια στην ιλιγγιώδη ανάπτυξη εταιρειών που παράγουν βιοτεχνολογικά προϊόντα και υπηρεσίες καθιστώντας την βιοτεχνολογία μείζον εργαλείο οικονομικής ανάπτυξης και βιωσιμότητας.