Επιλογή Σελίδας

Παρουσιάσεις σε Συνέδρια

ΣΤΡΑΒΟΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 6ο International Conference on the Hellenic Crystallographic Association στην Αθήνα στις 28-29 Σεπτεμβρίου 2012, Poster με θέμα: extracts from greek grape varieties inhibit glycogen phosphorylase b. biochemical and biological assessment.

ΚΟΛΛΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, International Conference on Chemistry for Health στην Αθήνα στις 9-14 Σεπτεμβρίου 2012, C-5 modified pyrimidine glycopyranonucleosides as novel cytotoxic agents

ΚΑΦΦΕΣΑΚΗ ΕΛΕΝΗ,15ο Hellenic Symposium on Medical Chemistry στην Αθήνα στις 25 έως 27 Μαΐου 2012,Novel 3΄-azido and 3΄-amino pyranonucleosides: synthesis and evaluation of their antitumor activities.

ΓΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ – ΝΙΚΗ, 15ο Hellenic Symposium on Medical Chemistry στην Αθήνα στις 25 έως 27 Μαΐου 2012, Novel 3΄-azido and 3΄-amino pyranonucleosides: synthesis and evaluation of their antitumor activities.

ΠΑΠΑΚΡΙΒΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, 34ο Ετήσιο Επιστημονική Συνέδριο στα Τρίκαλα, από 17 έως 19 Μαΐου 2012, Πολυμορφισμοί μονου νουκλεοτιδίου (snp) σε ποικιλίες ελιάς

ΑΝΘΙΜΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ, 4ο Συνέδριο της Επιστημονικής Εταιρείας Μικροβιόκοσμος στα Ιωάννινα από 21 έως 23 Οκτωβρίου 2011, Antibacterial properties of Greek honeys against Staphylococcus aureus and Pseudomonas aeruginosa compared to Manuka honey

ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ, Πανελλήνιο Συνέδριο Ανάλυσης Δεδομένων με Διεθνή Συμμετοχή στις 8,9,και 10 Σεπτεμβρίου 2011 στη Θεσσαλονίκη, Οι απόψεις καταναλωτών τροφίμων για τα Βιολογικά Προϊόντα.

ΑΛΜΠΑΝΙΔΟΥ ΠΑΥΛΙΝΑ, 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ανάλυσης Δεδομένων με Διεθνή Συμμετοχή στις 8,9,και 10 Σεπτεμβρίου 2011 στη Θεσσαλονίκη, Οι απόψεις συμβατικών και βιολογικών καλλιεργητών του Νομού Θεσσαλονίκης για τη Βιολογική Γεωργία.