Βιοτεχνολογία - Ποιότητα Διατροφής 
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
& Περιβάλλοντος

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

πανεπιστημιο θεσσαλιασ

 

 

 

 

 

23 Μαρτίου 2018
Ορκωμοσία αποφοίτων του ΠΜΣ "Βιοτεχνολογία - Ποιότητα Διατροφής και Περιβάλλοντος" 
του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Παν. Θεσσαλίας .
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Νοεμβρίου 2017
Ορκωμοσία αποφοίτων του ΠΜΣ "Βιοτεχνολογία - Ποιότητα Διατροφής και Περιβάλλοντος" 
του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Παν. Θεσσαλίας .
 

 

 

         

 

           

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γραμματειακή Υποστήριξη Προγράμματος: Ιωάννα Στρούλια

Διεύθυνση Γραμματείας: Βιόπολις Μεζούρλο, 41 500 Λάρισα

Τηλέφωνo: 2410 565298

Φαξ: 2410 565290

e-mail:stroulia@bio.uth.gr

SOCIAL LINKS