Βιοτεχνολογία - Ποιότητα Διατροφής 
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
& Περιβάλλοντος

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

πανεπιστημιο θεσσαλιασ

Υπεύθυνος μαθήματος: Ματθιόπουλος Κωνσταντίνος

Σκοπός: Η πρόοδος της επιστήμης είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την τεχνολογία που είναι ικανή να την υποστηρίξει. Παράλληλα, όμως, πολλές από αυτές τις τεχνολογίες προσαρμόζονται και εισέρχονται στην καθημερινότητα τόσο βασικών όσο και περισσότερο εξεζητημένων μεθόδων ανάλυσης. Στόχος των διαλέξεων του μαθήματος αυτού είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων στις σύγχρονες τεχνικές ανάλυσης και τις εφαρμογές τους στον έλεγχο ποιότητας τροφίμων, φαρμάκων και περιβάλλοντος. Με τις γνώσεις αυτές οι απόφοιτοι θα είναι σε θέση να στελεχώσουν εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου των χημικών βιομηχανιών (φαρμάκων τροφίμων) και των κρατικών ή ιδιωτικών εργαστηρίων ελέγχου προϊόντων και περιβάλλοντος.

 

Περιεχόμενο των διαλέξεων

  1. Εισαγωγικά στοιχεία αναλυτικής Χημείας - Διδάσκων Δ. Κομιώτης
  2. Χημειομετρία – Στατιστική ανάλυση - Διδάσκων Δ. Κομιώτης
  3. Φασματοσκοπικές τεχνικές - Διδάσκων Δ. Κομιώτης
  4. Τεχνικές διαχωρισμο, Χρωματογραφικές τεχνικές - Διδάσκων Α.Μ. Ψαρρά
  5. Σύγχρονες τεχνικές Βιοχημείας, Κυτταρικής Βιολογίας - Διδάσκων Α.Μ. Ψαρρά
  6. Μοριακές μέθοδοι ανάλυσης - Διδάσκων Κ. Ματθιόπουλος
  7. Αρχές βακτηριακής γενετικής και εφαρμογές της - Διδάσκων Δ. Μόσιαλος
  8. Ανίχνευση μικροοργανισμών και ιών - Διδάσκων Π. Μαρκουλάτος
  9. Βιοδείκτες στο περιβάλλον - Διδάσκων Δ. Καρπούζας
    

 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γραμματειακή Υποστήριξη Προγράμματος: Ιωάννα Στρούλια

Διεύθυνση Γραμματείας: Βιόπολις Μεζούρλο, 41 500 Λάρισα

Τηλέφωνo: 2410 565298

Φαξ: 2410 565290

e-mail:stroulia@bio.uth.gr

SOCIAL LINKS