Βιοτεχνολογία - Ποιότητα Διατροφής 
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
& Περιβάλλοντος

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

πανεπιστημιο θεσσαλιασ

Υπεύθυνος μαθήματος: Καρπούζας Δημήτριος


 Σκοπός: Η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων στα συστήματα Διαχείρισης της Ποιότητας με έμφαση σε αυτά που εφαρμόζονται στις εργαστηριακές δοκιμές, στα τρόφιμα, και το περιβάλλον. Το μάθημα πραγματοποιείται με τη συμμετοχή  εμπειρογνωμόνων της «Ανώνυμης Εταιρείας Βιομηχανικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Εργαστηριακών Δοκιμών, Πιστοποίησης και Ποιότητας» (ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ) και διδακτικού και εκπαιδευτικού προσωπικού του ΤΕΙ Θεσσαλίας

 

Περιεχόμενο των διαλέξεων

1.  Εισαγωγή στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 :2008-Παρουσίαση των σημαντικότερων αλλαγών του νέου προτύπου ISO 9001 : 2015 - Διδάσκων Α. Πίγκα

2.   Εισαγωγή στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001 : 2004 -Παρουσίαση των σημαντικότερων αλλαγών του νέου προτύπου ISO 14001 : 2015 - Διδάσκων Α. Πίγκα

3.  Εισαγωγή στο πρότυπο του ΕΛΟΤ 1801:2008, OHSAS 18001:2007 – εσωτερική επιθεώρηση συστήματος - Διδάσκων Ε. Γουργουλιάννης

4.  Πρότυπο ΕΝ ISO/IEC 17025 : 2005 - Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιμών - Διδάσκων Π. Τσολάκης

5.   Νομοθεσία Τροφίμων (Υγιεινή, Ισχυρισμοί Υγείας, Ισχυρισμοί Διατροφής κλπ) – Διδάσκων Αθ. Μανούρας

6.   Αρχές ελέγχου/επιθεώρησης στη Βιομηχανία Τροφίμων – Διδάσκων Αθ. Μανούρας

7.   Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων & Βιολογικά Τρόφιμα - Ποιότητα Τροφίμων – Διδάσκων Ε. Μαλισσιόβα

    

 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γραμματειακή Υποστήριξη Προγράμματος: Ιωάννα Στρούλια

Διεύθυνση Γραμματείας: Βιόπολις Μεζούρλο, 41 500 Λάρισα

Τηλέφωνo: 2410 565298

Φαξ: 2410 565290

e-mail:stroulia@bio.uth.gr

SOCIAL LINKS