Βιοτεχνολογία - Ποιότητα Διατροφής 
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
& Περιβάλλοντος

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

πανεπιστημιο θεσσαλιασ

 

1.Tο MΔE περιλαμβάνει θεωρητική διδασκαλία (60 διδακτικές μονάδες/ECTS), και μεταπτυχιακή διατριβή (30 διδακτικές μονάδες/ECTS), η οποία πραγματοποιείται με μεταπτυχιακή έρευνα σε θεματική ενότητα που επιλέγεται από τον υποψήφιο και εντάσσεται στα επιστημονικά ενδιαφέροντα των συμμετεχόντων στο ΠΜΣ μελών ΔΕΠ. Η χρονική διάρκεια ανάπτυξης των δραστηριοτήτων αυτών εκτείνεται σε τρία εξάμηνα.

2. Η θεωρητική διδασκαλία καλύπτει τα δύο πρώτα εξάμηνα. Tα μαθήματα είναι εξαμηνιαία και προβλέπονται ώρες διδασκαλίας με μορφή θεωρητικών διαλέξεων και μαθήματα με μορφή σεμιναρίων για την ενίσχυση των βασικών μαθημάτων του προγράμματος σπουδών. Τα μαθήματα και οι αντίστοιχες διδακτικές μονάδες / ECTS  ορίζονται ως εξής:

    

                      

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΕΞΑΜΗΝΟ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ/ ECTS

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 

 

 

Οικολογία

Α

6

Ζίφα Αιμ.– Μούτου Αικ. – Μαμούρης Ζ.

Βιοχημεία της Διατροφής

Α

 6

Λεωνίδας Δ. - Κοντού Μ. – Ψαρρά Α.Μ. – Μπαλατσός Ν. – Σκαμνάκη Β.

Γενετικά Τροποποιημένοι Οργανισμοί στη Διατροφή και το Περιβάλλον

Α

6

Μαμούρης Ζ. – Ματθιόπουλος Κ. – Παπαδοπούλου Κ. – Καρπούζας Δ.

Διατροφή

Α

6

Τζιαμούρτας Αθ. - Βεσκούκης Α

Β. Σκαμνάκη

Διασφάλιση Ποιότητας

A

6

Προσκεκλημένοι ομιλητές (Υπευθ. Καρπούζας Δ.)

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ

 

 

 

Διατροφική και  Περιβαλλοντική Μικροβιολογία

Β

6

Μαρκουλάτος Π. – Καρπούζας Δ.- Μόσιαλος Δ.

Βιοστατιστική - Επιδημιολογία

Β

6

Παπαδόπουλος Γ.

Διατροφική και  Περιβαλλοντική Τοξικολογία

Β

6

Κουρέτας Δ. – Ματθιόπουλος Κ. – Καρπούζας Δ. – Στάγκος Δ.

Ποιοτικές και Ποσοτικές Μέθοδοι Ανάλυσης - Βιοδείκτες

B

6

Ματθιόπουλος Κ.– Κομιώτης Δ. – Μαρκουλάτος Π. - Καρπούζας Δ. -  Ψαρρά Α.Μ. – Μόσιαλος  Δ.

Τεχνολογία Τροφίμων 

B

6

Μανούρας Α - Μαλισσιόβα Ε - Γεωργόπουλος Θ. - Γιαβάσης Ι. - Λαλάς Σ. - Γιοβανούδης Ι.

Διατριβή Μεταπτυχιακής Ειδίκευσης

Γ

30

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γραμματειακή Υποστήριξη Προγράμματος: Ιωάννα Στρούλια

Διεύθυνση Γραμματείας: Βιόπολις Μεζούρλο, 41 500 Λάρισα

Τηλέφωνo: 2410 565298

Φαξ: 2410 565290

e-mail:stroulia@bio.uth.gr

SOCIAL LINKS