Βιοτεχνολογία - Ποιότητα Διατροφής 
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
& Περιβάλλοντος

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

πανεπιστημιο θεσσαλιασ

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιοτεχνολογία – Ποιότητα Διατροφής και Περιβάλλοντος» ιδρύθηκε το ακαδ. έτος 2006-2007 με το ΦΕΚ 664 τ.Β΄/29-5-2006, το οποίο τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με το ΦΕΚ 1085 τ.Β΄/5-6-2009 και στη συνέχεια με το ΦΕΚ 2297 τ.Β΄/16-9-2013 και άρχισε να λειτουργεί τον Μάρτιο του 2007.

Με την τροποποίηση του πρώτου ΦΕΚ (του 2006) έγινε αλλαγή της χρονικής διάρκειας του ΠΜΣ από 4 εξάμηνα σε 3. Με την δεύτερη τροποποίηση του ΦΕΚ (του 2013) άλλαξε το Πρόγραμμα Σπουδών και τα ECTS παρατάθηκε η χρονική διάρκεια του Προγράμματος έως το ακαδ. έτος 2020-2021.

Τα μαθήματα του ΠΜΣ γίνονται στη Λάρισα.

Η έναρξη των μαθημάτων του ΠΜΣ γίνεται τον Μάρτιο και η χρονική διάρκεια παρακολούθησης και ανάπτυξης των δραστηριοτήτων αυτών εκτείνεται σε 3 εξάμηνα.

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Σχολών Επιστημών Υγείας, Θετικών Επιστημών, Γεωπονικών Επιστημών, Kτηνιατρικής και Πολυτεχνικών Σχολών των πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αντίστοιχων τμημάτων της αλλοδαπής, με την αντίστοιχη αναγνώριση του τίτλου σπουδών από το ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ, καθώς και πτυχιούχοι λοιπών συναφών με το αντικείμενο του Προγράμματος τμημάτων πανεπιστημίων και ΤΕΙ.

Έως τον Σεπτέμβριο του 2016 έχουν αποφοιτήσει από το ΠΜΣ συνολικά 196 άτομα

    
   

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γραμματειακή Υποστήριξη Προγράμματος: Ιωάννα Στρούλια

Διεύθυνση Γραμματείας: Βιόπολις Μεζούρλο, 41 500 Λάρισα

Τηλέφωνo: 2410 565298

Φαξ: 2410 565290

e-mail:stroulia@bio.uth.gr

SOCIAL LINKS