Βιοτεχνολογία - Ποιότητα Διατροφής 
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
& Περιβάλλοντος

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

πανεπιστημιο θεσσαλιασ

 

 Εκπαιδευτική επίσκεψη των μεταπτυχιακών φοιτητών του ΠΜΣ "Βιοτεχνολογία - Ποιότητα Διατροφής και Περιβάλλοντος" στην εταιρία «ΒRETAS ΕΠΕ», η οποία δραστηριοποιείται κυρίως στη διεθνή αγορά.
Η εταιρία εφαρμόζει πιστοποιημένα συστήματα σύμφωνα με τα πρότυπα EN ISO 9001, EN ISO 22000, BRC (British retail consortium standard) και IFS (International Food Standard). Οι φοιτητές είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τα στάδια επεξεργασίας, τυποποίησης και συσκευασίας προϊόντων ελιάς, βιολογικής και συμβατικής καλλιέργειας.
 
 
Εκπαιδευτική επίσκεψη των μεταπτυχιακών φοιτητών του ΠΜΣ "Βιοτεχνολογία - Ποιότητα Διατροφής και Περιβάλλοντος" στην εταιρία παραγωγής και εμπορίας ζυμαρικών «ΜΕΛΙΣΣΑ – ΚΙΚΙΖΑΣ ΑΒΕΕT», μίας από τις σημαντικότερες εταιρίες τροφίμων στην Ελλάδα με παρουσία σε περισσότερες από 35 χώρες. 
Οι φοιτητές ξεναγήθηκαν στους χώρους της εταιρίας, ενημερώθηκαν για το σύστημα ποιοτικού ελέγχου που εφαρμόζει και γνώρισαν τις διεργασίες παραγωγής, μορφοποίησης, ξήρανσης και συσκευασίας των ζυμαρικών.