Βιοτεχνολογία - Ποιότητα Διατροφής 
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
& Περιβάλλοντος

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

πανεπιστημιο θεσσαλιασ

 

 

 

Προετοιμασία δειγμάτων  για την μελέτη βιοϋμένων παθογόνων βακτηρίων παρουσία μελιών του Ολύμπου


 

Εξαγωγή DNA για τον προσδιορισμό του μικροβιακού φορτίου σε γαλακτοκομικά προϊόντα

 

Απομόνωση DNA από δείγματα παστεριωμένου γάλακτος για την ταυτοποίηση μικροοργανισμών


Διάλεξη του κ. Μανούρα Αθανάσιου, Αναπληρωτή Καθηγητή  του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων του ΤΕΙ Θεσσαλίας,

στα πλαίσια του μαθήματος "Διασφάλιση Ποιότητας" με τίτλο:

1. Νομοθεσία Τροφίμων (Υγιεινή, Ισχυρισμοί Υγείας, Ισχυρισμοί Διατροφής κλπ.)

2. Αρχές ελέγχου/επιθεώρησης στη Βιομηχανία Τροφίμων

 

Διάλεξη της κας Πίγκα Αθηνάς,μέλος της Ανώνυμης εταιρείας Βιομηχανικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Εργαστηριακών δοκιμών, Πιστοποίησης και Ποιότητας "ἙΒΕΤΑΜ ΑΕ" με τίτλο:
"Εισαγωγή στα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 : 2008 και ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001 : 2004 - Παρουσίαση των σημαντικότερων αλλαγών του νέου προτύπου ISO 9001 : 2015 και του νέου προτύπου ISO 14001: 2015"


 

Διερεύνηση της βιολογικής δράσης φυτικής προέλευσης μορίων

 


"Παρουσίαση εργασιών στο μάθημα "Γενετικά Τροποποιημένοι Οργανισμοί στη Διατροφή και το Περιβάλλον"

Μεταπτυχιακή διάλεξη του Α΄ Εξαμήνου που αφορά το μάθημα "Γενετικά Τροποιημένοι Οργανισμοί στη Διατροφή και το Περιβάλλον" από τον Αν. Καθηγητή του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, κ. Καρπούζα Δημήτριο.


Νέοι μεταπτυχιακοί φοιτητές που ξεκίνησαν να παρακολουθούν το ΠΜΣ "Βιοτεχνολογία -Ποιότητα Διατροφής και Περιβάλλοντος" το ακαδ. έτος 2016-2017


Στο στάδιο εκπόνησης μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών...


                                                          "Αντίδραση vittig"

 

 "Προετοιμασία διαλυμάτων  που θα χρησιμοποιηθούν  για τον προσδιορισμό της Km του ενζύμου GP (συγγένεια ενζύμου-υποστρώματος)."


"Εκτίμηση αντιοξειδωτικής ικανότητας μέσω αλληλεπίδραση με ρίζα DPPH και προσδιορισμό απορρόφησης φωτομετρικά".

 

 


 

Στις  3 Απριλίου 2017 στο Αμφιθέατρο "Ιπποκράτης" του Τμήματος Ιατρικής πραγματοποιήθηκε η τελετή απονομής πτυχίων των μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Παν. Θεσσαλίας ενώπιον του Αναπληρωτή Πρύτανη Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, του  Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Υγείας και  των Προέδρων των Τμημάτων   Ιατρικής, Κτηνιατρικής, Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας.

 

Κοπή βασιλόπιτας στο ΠΜΣ "Βιοτεχνολογία -Ποιότητα Διατροφής και Περιβάλλοντος" για το έτος 2017

 


Μεταπτυχιακή διάλεξη που αφορά το μάθημα "Τεχνολογία Τροφίμων" και συγκεκριμένα την Τεχνολογία Φρούτων και Λαχανικών, από τον Καθηγητή Εφαρμογών του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων του ΤΕΙ Θεσσαλίας, κ. Γιοβανούδη Ιωάννη.


 

Μεταπτυχιακή διάλεξη που αφορά το μάθημα "Τεχνολογία Τροφίμων" και συγκεκριμένα τη Βιοτεχνολογία Τροφίμων και τις Μικροβιακές Ζυμώσεις, από τον Επ. Καθηγητή του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων του ΤΕΙ Θεσσαλίας, κ. Γιαβάση Ιωάννη.