Βιοτεχνολογία - Ποιότητα Διατροφής 
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
& Περιβάλλοντος

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

πανεπιστημιο θεσσαλιασ

 

Για τη φοίτηση των μεταπτυχιακών φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων. Για τους φοιτητές που θα επιλεγούν την περίοδο 2016-2017 τα δίδακτρα φοίτησης μειώθηκαν στο ποσό των 4.000 ευρώ.

 

Η καταβολή των διδάκτρων γίνεται από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές κατά την εγγραφή τους στο ΠΜΣ για το Α’ εξάμηνο και στις τρεις πρώτες εβδομάδες από την έναρξη των υπολοίπων δύο εξαμήνων και καταβάλλονται ως εξής:

    

 

 

Ποσό (ευρώ)

Εξάμηνο  A

1200 €

Εξάμηνο  B

1400 €

Εξάμηνο  Γ

1400 €

 

Η καταβολή των δύο τελευταίων δόσεων μπορεί να επιμεριστεί σε τρεις επιμέρους δόσεις των 500, 500 και 400 ευρώ.     

 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γραμματειακή Υποστήριξη Προγράμματος: Ιωάννα Στρούλια

Διεύθυνση Γραμματείας: Βιόπολις Μεζούρλο, 41 500 Λάρισα

Τηλέφωνo: 2410 565298

Φαξ: 2410 565290

e-mail:stroulia@bio.uth.gr

SOCIAL LINKS