Βιοτεχνολογία - Ποιότητα Διατροφής 
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
& Περιβάλλοντος

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

πανεπιστημιο θεσσαλιασ

 

Για τη φοίτηση των μεταπτυχιακών φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών προβλέπεται η καταβολή τελών φοίτησης τα οποία ανέρχονται στο ποσό των 4.000 ευρώ

 

Η καταβολή τελών φοίτησης γίνεται από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές κατά την εγγραφή τους στο ΠΜΣ για το Α’ εξάμηνο και στις τρεις πρώτες εβδομάδες από την έναρξη των υπολοίπων δύο εξαμήνων και καταβάλλονται ως εξής:

    

 

 

Ποσό (ευρώ)

Εξάμηνο  A

1200 €

Εξάμηνο  B

1400 €

Εξάμηνο  Γ

1400 €

 

Η καταβολή των δύο τελευταίων δόσεων μπορεί να επιμεριστεί σε τρεις επιμέρους δόσεις των 500, 500 και 400 ευρώ.     
Εξαιρούνται από τα τέλη φοίτησης οι φοιτητές που εμπίπτουν στις προβλέψεις του άρθρου 35 (παρ. 1,2,3) του Ν.4485/17 (σε ποσοστό 10% επί του συνόλου των εγγραφέντων μεταπτυχιακών φοιτητών ανά ακαδ. έτος).  

 

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΛΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΜΣ με βάση τον Ν. 4485/2017